zpět na úvodní stránku

Témata
Tutoriály
Osnova
Odkazy


Tutoriály

Zde naleznete modelová řešení tvorby digitálních výukových materiálů a nabídku multimediálních zdrojů podle jednotlivých lékařských oborů.

Tutoriály / Vnitřní lékařství / Kardiologie / EKG / Obecné elektrofyziologické jevy

..
 Uniklý stah junkční
 Uniklý stah komorový
 Capture beat ( uchvácený stah )
 Concealed conduction ( utajené vedení )
 Elektrický pulsus alternans
 Gap fenomén
 Dvojí arytmie ( double command )
Copyright © Univerzita Palackého v Olomouci 2005-2010
Obrazová dokumentace © Fakultní nemocnice Olomouc