zpět na úvodní stránku

Témata
Tutoriály
Osnova
Odkazy


Tutoriály

Zde naleznete modelová řešení tvorby digitálních výukových materiálů a nabídku multimediálních zdrojů podle jednotlivých lékařských oborů.

Tutoriály / Vnitřní lékařství / Kardiologie / EKG / Vyšetřovací elektrofyziologické metody

..
 Masáž karotidy vpravo
 Masáž karotidy vlevo
 SNRT (Zotavovací doba SA uzlu)
 SACT (Sinoatriální převodní doba)
 Programovaná stimulace komor
 Refrakterita AV uzlu
 Refrakterita síní
 Refrakterita komor
 Reset u WPW
 Non reset u AVNRT
Copyright © Univerzita Palackého v Olomouci 2005-2010
Obrazová dokumentace © Fakultní nemocnice Olomouc