zpět na úvodní stránku

Témata
Obrazová galerie
Vnitřní lékařství
Kardiologie
EKG
Osnova
Odkazy


DEFINICE:

Elektrokardiografie zkr. EKG – základní vyšetřovací metoda v kardiologii, založená na snímání elektrické aktivity srdečního svalu a jejím záznamu ve formě elektrokardiogramu. Umožňuje zjistit poruchy srdečního rytmu arytmie, některé ischemické změny včetně infarktu myokardu, popř. i další poruchy. Na povrch těla se přikládají elektrody, z nichž se do přístroje vedou elektrokardiografické svody. Svody z jediné elektrody se označují jako unipolární, z dvou elektrod, z nichž jedna se považuje za kladnou, druhá za zápornou jako bipolární. Ke snímání se obvykle užívá 12 svodů, které registrují průběh elektrických dějů na srdci z různých míst těla (hrudník, končetiny).
Zdroj: Velký lékařský slovník online. http://lekarske.slovniky.cz/
Copyright © Univerzita Palackého v Olomouci 2005-2010
Obrazová dokumentace © Fakultní nemocnice Olomouc